Thực Đơn

Cà phê phin

Cà phê phin

20,000 đ

Cafelands

Cafelands

39,000 đ

Espresso

Espresso

25,000 đ

Machiato

Machiato

28,000 đ

Latte

Latte

30,000 đ

Cappuccino

Cappuccino

28,000 đ

Mocha

Mocha

35,000 đ

Nước ép cam

Nước ép cam

35,000 đ

Nước ép ổi

Nước ép ổi

30,000 đ

Nước ép thơm

Nước ép thơm

25,000 đ

Nước chanh dây

Nước chanh dây

28,000 đ

Sinh tố xoài

Sinh tố xoài

35,000 đ

Sinh tố dâu

Sinh tố dâu

35,000 đ

Dimah dâu

Dimah dâu

20,000 đ

Dimah đào

Dimah đào

20,000 đ

Dimah bạc hà

Dimah bạc hà

20,000 đ

Facebook